Roman Polanski: Shooting CHINATOWN From Jake Gittes' POV

Roman Polanski describes how and why he shot CHINATOWN from Jake Gittes’ point of view.


Other


Point of View (POV)


Classics


Neo-Noir


Roman Polanski


Chinatown