Martin Scorsese On CITIZEN KANE

Martin Scorsese talks about Orson Welles and CITIZEN KANE.


Director Interviews


Interviews


Classics


Orson Welles


Citizen Kane