Citizen Kane's Influences on film

Javier Perez-Lara discusses Citizen Kane’s influences on film.


Influences


Classics


Orson Welles


Citizen Kane